Ancestors - glassplates
Nancy weeding

Nancy weeding

NancyBK208